proizvodi - zastita ruku - pvc rukavice

PVC gloves

3 Little Known Ways To Make The Most Out Of Skype Recorder For Windows

Details

The Next Ten Things You Should Do For Skype Recorder For Windows Success

Details

best seo services

Details

UNIVERSAL ROUGH

 • ZAŠTITNE RUKAVICE UNIVERSAL ROUGH / Art. R - NP020R
 • Močene u PVC sa nitrilom, kat. III - kiselo otporne za hazardne materije, dužine 35 cm, tamne boje, hrapave na dlanu - protivklizne. Rukavice otporne na kiseline i baze koriste se u industriji pogodene za rad sa hazardnim materijalima, hemikalijama i kiselinama kat. III VELIČINA:10 BOJA: teget
Details

UNIVERSAL

 • ZAŠTITNE RUKAVICE UNIVERSAL / Art. R - NP010
 • Močene u PVC sa nitrilom, sigurnosni PVC rukav 60 cm, tamne boje. Za rad sa fekalijama i kiselinom. Kat. III Rukavica industriska pogodna za rad sa kiselinama i sa fekalijama CAT III VELIČINA: 10, 11 BOJA: teget-zelena
Details

STANDARD

 • ZAŠTITNE RUKAVICE STANDARD / Art. R - NP015
 • Močene cele u PVC, otporne na kiseline i baze, dužine 35 cm. Boja: crvena, žuta Rukavice otporne na kiseline i baze koriste se u industriji pogodene za rad sa hemikalijama i kiselinama kat. III VELIČINA 9 - 11
Details

FLAMINGO

 • ZAŠTITNE RUKAVICE FLAMINGO / Art. R - NP012
 • Zatvorene, močene cele u PVC sa slojem poliuretana, dužine 35 cm, signal narandžasta boja. Otporna na ulje, sa zimskim uloškom, pogodna za hladnjače. Rukavice se koriste u industriji termootporne pogodne za rad u hladnjači. VELIČINA: 11 BOJA: naradzasta
Details

PETREL

 • ZAŠTITNE RUKAVICE PETREL / Art. R - NP009
 • Zeleni Sofrat, močene cele u PVC, dužine 35 cm, protivklizne, jača otpornost na ulja, naftu i rastvarače. Rukavice se koriste u Industriji protivklizne, jača otpornost na ulja, naftu i rastvarače. VELIČINA: 11 BOJA: zelena
Details

REDSTART 45CM

 • ZAŠTITNE RUKAVICE REDSTART 45CM / Art. R - NP008
 • Sofrat, zatvorene, močene cele u PVC, crvene boje, dužine 45 cm, uljno-naftno otporna. Rukavice se koriste u Industriji otporne su na masti, ulja, pogodne su za rad sa naftom i naftnim derivatima. VELIČINA: 10 BOJA: crvena
Details

REDSTART 35CM

 • ZAŠTITNE RUKAVICE REDSTART 35CM / Art. R - NP007
 • Sofrat, zatvorene, močene cele u PVC, crvene boje, dužine 35 cm, uljno-naftno otporna. Rukavice se koriste u Industriji otporne su na masti, ulja, pogodne su za rad sa naftom i naftnim derivatima. VELIČINA: 10 BOJA: crvena
Details