Specijalne rukavice

SCAUP

Termoizolacione rukavice. Aramid 320gr/m2 , zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 250 C i kratkog kontakta do 500 C, dobra pokretljivost ruku, univerzalne veličine (5 prstiju). Za rad u alatnoj industriji, topionicama, gumarskoj i pekarskoj industriji Termoizolacione rukavice Aramid 320gr/m2 zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 250 C i kratkog kontakta do 500 C, dobra pokretljivost ruku, univerzalne veličine (5 prstiju), Za rad u alatnoj industriji, topionicama, gumarskoj i pekarskoj industriji. VELIČINA: uni BOJA: žuta