Ansell rukavice

Neox 09-022

Neoprenske, dužine 30,5 cm za nisku i visoku temperaturu, -25 C do +180C. Za petro-hemijsku industriju, za odmašćivanje i preradu metala, rukovanje hemikalijama a specijalno sodama i rastvaračima. Vel. 10 Rukavice se koriste za petro-hemijsku industriju, za odmašćivanje i preradu metala, rukovanje hemikalijama a specijalno sodama i rastvaračima