Zastita disajnih organa

Filter AB2P3 Panorama

Filter AB2P3 - organski i neorganski gasovi + za veoma finu otrovnu prašinu Koristi se kao zaštita od organskih i neorganskih jedinjenja,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija, toksična prašina, asvaltne baze.