proizvodi - zastita glave - zastita disajnih organa

Zaštita disajnih organa

Filter P3 Olympus

 • FILTER P3 OLYMPUS / Art. ZF - 008
 • Filter P3 - za veoma otrovnu i sitnu prašinu, uključujući i azbest, nukleoide... Koristi se u hemijskoj industriji, petrohemija, rafinerije, lakireri, farbari, medicina, farmacija, gumarska industrija.
Detaljnije

Filter P2 Olympus

 • FILTER P2 OLYMPUS / Art. ZF - 007
 • Filter P2 - za veoma finu prašinu Koristi se u građevini, drvna industrija, peskarenje, parketari, lakireri, moleri, prašina.
Detaljnije

Filter ABEK1 Olympus

 • FILTER ABEK1 OLYMPUS / Art. ZF - 006
 • Filter ABEK - kombinovani filter Koristi se kao zaštita od amonijaka i amonijačnih derivata,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija.
Detaljnije

Filter A1 Olympus

 • FILTER A1 OLYMPUS / Art. ZF - 001
 • Filter A1 - za organske gasove i isparenja Koristi se kao zaštita od organskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina.
Detaljnije

Filter K1 Olympus

 • FILTER K1 OLYMPUS / Art. ZF - 005
 • Filter K1 - za amonijak i amonijačne derivate Koristi se kao zaštita od amonijaka i amonijačnih derivata, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija.
Detaljnije

Filter B1 Olympus

 • FILTER B1 OLYMPUS / Art. ZF - 002
 • Filter B1 - za neorganske gasove i isparenja Koristi se kao zaštita od neorganskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, gumarska industrija.
Detaljnije

Filter E1 Olympus

 • FILTER E1 OLYMPUS / Art. ZF - 004
 • Filter E1 - za kisele pare i gasove Koristi se kao zaštita od kiselih para i gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija.
Detaljnije

Filter AB1 Olympus

 • FILTER AB1 OLYMPUS / Art. ZF - 003
 • Filter AB1 - kombinovani za organska i neorganska isparenja Koristi se kao zaštita od neorganskih i organskih gasova i isparenja, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, gumarska industrija.
Detaljnije

Filter P3 Panorama

 • FILTER P3 PANORAMA / Art. ZF - 060
 • Filter P3 - za veoma finu otrovnu prašinu Koristi se kao zaštita od organskih i neorganskih jedinjenja,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija, toksična prašina, asvaltne baze.
Detaljnije

Filter AB2P3 Panorama

 • FILTER AB2P3 PANORAMA / Art. ZF - 059
 • Filter AB2P3 - organski i neorganski gasovi + za veoma finu otrovnu prašinu Koristi se kao zaštita od organskih i neorganskih jedinjenja,kiselih para i gasova, laboratorije, poljoprivreda, medicina, farmacija, hemijska industrija, prašina, građevina, petrohemija, gumarska industrija, toksična prašina, asvaltne baze.
Detaljnije