Zastita od izliva tecnosti

Chemical 90L

Komplet za zaštitu od izlivanja hemikalija. Ovi proizvodi su pogodni prilikom prevoza, dostave i manipulacije sa hemikalijama. Dostupni su u pet nivoa absorpcije: 15l, 30l, 90l, 250l i 500l. Prilikom manipulacije sa ovakvim materijalima preporučljivo je korititi Lična Zaštitna Sredstva koja su dostupna u DeLuxe kompletima: zaštitne naočare, rukavice, zaštita disajnih organa. Koristi se na benzinskim pumpama, u laboratorijama, u auto servisima, u hemijskoj industriji, faramaceutskoj industriji, petrohemijskoj industriji ...