Bezbednost u saobracaju

Standard

Liveni jednodelni čunjevi sa DES2 reflektujućom trakom, baza punjena peskom radi veće stabilnosti, mogućnost pakovanja jednog čunja u drugi radi lakšeg skladištenja. Art. JSP-125/45 45cm; Art. JSP-125/53 53cm; Art. JSP-125/75 75cm; Art. JSP-125/100 1m; Liveni jednodelni čunjevi sa DES2 reflektujućom trakom se koriste u saobraćaju za obeležavanje deonica puta kojim treba ići, koriste ih putari kada crtaju linije, u auto školi ...