proizvodi - zastita glave - zastita disajnih organa

Zaštita disajnih organa

Jet Stream

 • JET STREAM / Art. ZV - 001
 • Jet Stream motorna jedinica koja se nosi na pojasu, lagana (765 gr), male veličine, obezbedjuje min. 180 litara filtriranog vazduha u minuti. Sadrži: uređaj, ugradnu bateriju 4-8 sati rada, punjač, protokomer, potkapu sa polikarbonatskim vizirom i crevom za dodavanje vazduha i izmenljivim fiterom za prašinu i organsku paru. Koristi se za peskiranje, brušenje, zavarivanje, rad u veoma prašnjavim ili tesnim prostorima. Koristi se za peskarenje, brušenje, prašina, hemojska jedinjenja, čišćenje silosa, čišćenje rezervoara na pumpama i u fabrikama, tamo gde nije moguće udisati nezagadjen vazduh.
Detaljnije

FFP3 - 832

 • KOFIL MASKA FFP3 832 FLEXINET / Art. ZD - 035
 • FFP3 832 - Flexinet maske sa mrežicom i ventilom koja osigurava maksimalnu sigurnost za dug period nošenja uz perfektno naleganje sa potpunim komforom, velika pruža minimalan otpor pri disanju. Koristi se u građevini, parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija.
Detaljnije

FFP2 - 823

 • KOFIL MASKA FFP2 823 FLEXINET / Art. ZD - 034
 • FFP2 823 - Flexinet maske sa mrežicom i ventilom koja osigurava maksimalnu sigurnost za dug period nošenja uz perfektno naleganje sa potpunim komforom, velika pruža minimalan otpor pri disanju, sa aktivnim ugljem za varioce. Koristi se u građevini, parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija.
Detaljnije

FFP2 - 822

 • KOFIL MASKA FFP2 822 FLEXINET / Art. ZD - 033
 • FFP2 822 - Flexinet maske sa mrežicom i ventilom koja osigurava maksimalnu sigurnost za dug period nošenja uz perfektno naleganje sa potpunim komforom, velika pruža minimalan otpor pri disanju. Koristi se u građevini, parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija.
Detaljnije

FFP3 - 332

 • KOFIL MASKA FFP3 332 / Art. ZD - 032
 • FFP3 332 - Horizontalno sklopive maske sa ventilom koja nudi zaštitu od fine i toksične prašine, tečnih aerosola, uključujući azbest i nukleoide. EN 149 Koristi se u građevini, parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija.
Detaljnije

FFP2 - 323

 • KOFIL MASKA FFP2 323 / Art. ZD - 031
 • FFP2 323 - Horizontalno sklopive maske, garantuju komfor i perfektno naleganje, veliki prednji deo daje nizak otpor pri disanju i smanjuje prodiranje čestica, sa specijalnim ventilom koji sprečava kondenzaciju i aktivnim ugljem koji neutrališe štetne čestice prilikom zavarivanja. EN 149 Koristi se u građevini, parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija.
Detaljnije

FFP2 - 322

 • KOFIL MASKA FFP 322 / Art. ZD - 030
 • FFP2 322 - Horizontalno sklopive maske dizajnom obezbeđuju veći komfor i perfektno prijanjanje, velika zapremina maske pruža minimalni otpor pri disanju. Koristi se u svim granama industrije za zaštitu disajnih organa od čvrstih netoksičnih čestica i aerosola do 4 x MDK
Detaljnije

FFP1 - 312

 • KOFIL MASKA FFP1 312 / Art. ZD - 028
 • FFP1 312 - Horizontalno sklopljIve maske, garantuju komfor i perfektno naleganje, veliki prednji deo daje nizak otpor pri disanju i smanjuje potencijal prodiranja čestica, sa specijalnim ventilom koji sprečava kondenzaciju. EN 149 Koristi se u građevini, parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija.
Detaljnije

FFP1 - 311

 • KOFIL MASKA FFP1 311 / Art. ZD - 027
 • FFP1 311 - Horizontalno sklopljene (ravne) maske, garantuju komfor i perfektno naleganje, veliki prednji deo daje nizak otpor pri disanju i smanjuje potencijal prodiranja čestica, bez ventila. EN 149 Koristi se u građevini, parketari, moleri, lakireri, brusači, čistači, poljoprivreda, stolari, medicina, farmacija, hemijska industrija.
Detaljnije

Predfilter P2 Olympus

 • PREDFILTER P2 OLYMPUS / Art. ZF - 009
 • Predfilter P2 - za veoma finu prašinu Koristi se za parketare, drvna industrija, stolari, moleri, čistači.
Detaljnije